Program

Dash dance

Místo: ul. Hvězdova
Dash dance vznikly z…

7. 6. 2014
zpět

Dash dance, 7. 6. 2014 v 21.45

Datum: 7. 6. 2014

Místo: ul. Hvězdova

Typ: Tanec

Dash dance vznikly z workshopů tanečnice Dash. Contemporary dance k festivalu Ghettofest patří, užijte si je!

„Tanečníci Dash Dance tanec žijí. Naplňují tancem prostor uvnitř i vně, směle, odvážně, jemně, plynule.“